Nakladništvo

IZDAVAČKA DJELATNOST

HRVATSKOG GRAĐANSKOG DRUŠTVA CRNE GORE – Kotor

 

Nekada su Hrvati na području Crne Gore, posebno u nekadašnjoj Boki Kotorskoj, koja je tada obuhvaćala i Budvu te  idući čak i do krajnjeg juga do Bara, bili narod koji je uspješno nalazio oblike okupljanja i nacionalnog djelovanja kao i afirmacije kulturnog, duhovnog i materijalnog opstanka na ovim područjima. Zahvaljujući entuzijazmu vodećih ljudi u Hrvatskom građanskom društvu Crne Gore – Kotor i uz potporu i razumijevanje mnogih subjekata, prvi put u povijesti ovoga kraja u veljači 2003. god izašao je iz tiska prvi broj novina na hrvatskom jeziku,”Hrvatski glasnik”. Na naše veliko zadovoljstvo i iznenađenje prvi broj  “Hrvatskog glasnika” u nakladi od 1000 primjeraka  je praktički “planuo” i sa velikim interesovanjem primljen  među stanovništvom Boke i šire. To nas je ohrabrilo i  dalo nam podstreka za daljni rad.

„Hrvatski glasnik“  izlazi mjesečno od 2003.godine. Imamo čitatelja u Crnoj Gori, Hrvatskoj, zemljama u okruženju, Europi, SAD i u dalekoj Australiji.

U svom dugom povijesnom razdoblju Hrvati su ostavili mnogo tragova svog postojanja u svim područjima djelovanja. Svojim su radom, trudom i dušom učinili ovaj kraj još ljepšim, duhovnijim i privlačnijim. Tako je stvoreno veliko i trajno bogatsvo, koje nisu mogli uništiti ni ratovi, ni potresi ni pustošenja ni ljudska nebriga. Iako ih je ovdje živjelo na tisuće, Hrvati nikad nisu imali svoje glasilo. Nikad za to nisu bili stvoreni uslovi iako je ovdje živjelo dosta Hrvata od pera i znanosti. Prisjetimo se samo nekih: Vicka Bolica-Kokoljića, Andrije  Balovića, Andrije Zmajevića, Pavao Butorca, don Iva Stjepčevića,Viktora Vida, Luke Brajnovića, Frana  Alfirevića, Vladislava Brajkovića , don Nika  Lukovića, don Gracije Brajkovića, dr.Miloša Miloševića i mnogih drugi koji su ostavili duboki trag u našoj znanosti i publicistici i time vlastitom zaslugom, svoje ime i djelo oteli zaboravu.

Naša prva zadaća je bila informiranje hrvatske zajednice i ostalih subjekata u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i drugim državama, o zbivanjima u Crnoj Gori koja su vezana za život Hrvata. Posebna pozornost je posvećena afirmaciji progresivnih dostignuća Hrvata na području Crne Gore u prošlosti.

Ohrabreni uspjehom “Hrvatskog glasnika” Uredništvo kreće u još jedan pionirski poduhvat. Odlučuje se za izdavačku djelatnost. Prvi korak čini naš iskusni novinar i publicista prvi urednik  Hrvatskog glasnika”  pok. Tomislav Grgurević. Piše knjigu o Perastu,”Perast još živi” koja izlazi 2005. god.

2003.godine tiskana je  prva knjiga , a 2005.god druga knjiga “Život i djelo Vladislava Brajkovića ” . Iste godine 2005. tiskana je knjiga „Hrvati u Crnoj Gori „ autora prof.dr. Milenka Pasinovića i  knjiga “Boka kotorska u pjesmi , slici i sjećanju ” autora Vicka Nikolića iz Zagreba. Naš prvijenac i pomno pripreman almanah “Bokeški ljetopis ” br.1 ugledao je svjetlo dana iste te 2005.god.

Nova izdanja našeg Društva  u 2006.godini su “Barani u Mlecima”  autora Dr.sc. Lovorke Čoralić iz Zagreba i knjiga “Odabrane pjesme i proza Frana Alfirevića” a u povodu 50-te obljetnice od njegove smrti. U povodu 5-te obljetnice našeg društva izdaje se Monografija HGDCG. 2007.god izlazi iz tiska knjiga Dubravke Raffaelli „ Nedosanjana Boka Frana Alfirevića i Viktora Vide“. Već sledeće 2008.god nastavlja se sa „Bokeški ljetopis broj 2-3 /2006-2007. U godini 2009. tiska se knjiga “Tin Ujević i Crna Gora”, autora Pavla Goranovića. Dvije knjige u izdanju našeg Društva tiskaju se u 2009. god. „Za ruke se držimo“ autora Miloša Miloševića i „Dobrota – Povijesnica Bokeljskog pomorstva“ autor Antuna-Tonka Tomića. Pjesmarica „Bokeljka“ autora Andrije Petkovića tiska se 2010.god. 2011. god. izašla su iz tiska dva kapitalna  dijela „Slikom kroz prošlost Boka kotorska i Crnogorsko primorje na starim razglednicama 1890-1940″, autora Darija Musića i Miroslava Ulčara, te „Pomorstvo  Boke kotorske na slikama Bazija Ivankovića, autora Željka Brguljana.

Izdavačku djelatnost za 2011. god HGDCG zaključuje izdavanjem knjiga „ Destiny’s Journey“ na engleskom jeziku te  istu prevedenu na hrvatski jezik “Sudbonosno putovanje”, autorice Marie Carmelite Zibilich, rođene Amerikanke iz New Orleansa, bokeljskih korijena iz malog mjesta Gjurići u Boki kotorskoj.

Naravno da se na ovome nije stalo, u pripremi su još neka značajna izdanja, koja će biti  prezentirana u dogledno vrijeme kao plod  naše izdavačke djelatnosti .

Dario Musić

IZDAVAČKA DJELATNOST

HRVATSKOG GRAĐANSKOG DRUŠTVA  CRNE GORE – KOTOR

 

POPIS   TISKANIH  KNJIGA

GODINA 2003.

           Život i djelo Vladislava Brajkovića  I

220 – stranica

Nakladnik: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske – Zagreb

Bokeljska mornarica – Kotor

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

Tisak: Skaner studio – Zagreb

Naklada: 500 primjeraka

GODINA 2005.

           Život i djelo Vladislava Brajkovića  II

           383 – stranice

Nakladnik: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske

Bokeljska mornarica – Kotor

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

Tisak: Skaner studio – Zagreb

Naklada : 500 primjeraka

 

Bokeški ljetopis

254 – stranice

Nakladnik: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

 Godina I broj 1 2005

Tiskara ”Franjo Kluz” d.o.o. – Omiš

Naklada : 500 primjeraka

Tomislav Grgurević

Perast još živi

    Putopisi

165 – stranica

Nakladnik: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore –Kotor

Sunakladnik: Naklada Bošković. Split

Tisak: Dalmacija papir – Split

Naklada : 500 primjeraka

Milenko M.Pasinović

Hrvati u Crnoj Gori

s posebnim osvrtom na Boku Kotorsku

i drugu polovicu XX. Stoljeća

64 – stranice

Nakladnik: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

Adamić d.o.o. Rijeka

Tisak: Futura d.o.o. – Rijeka

Naklada : 1000 primjeraka

GODINA 2006.

  

Monografija

Hrvatsko  građansko društvo Crne Gore – Kotor

u povodu V. obljetnice Utemeljenja

2001 – 2006        

98 – stranica

Nakladnik: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

Tisak: Grafo Bale – Podgorica

Naklada: 700 primjeraka

Lovorka Čoralić

Barani u Mlecima

Povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice

251 – stranica

Nakladnik: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor,

Podružnica Bar

Tisak: Dom i Svijet – Zagreb

Naklada: 500 primjeraka

Odabrane pjesme i proza

Frana Alfirevića

168 – stranica

Nakladnik: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske – Zagreb

Tisak: Skaner studio – Zagreb

Naklada : 500 primjeraka

GODINA 2007.  

Dubravka Raffaelli

Nedosanjana  Boka

Frana Alfirevića i Viktora Vide

141 – stranica

Nakladnik: Hrvatsko građansko društvo Crne gore – Kotor

Tisak: Denona – Zagreb

Naklada : 500 primjeraka

GODINA  2008. 

Bokeški Ljetopis

Broj 2-3 / 2006-2007

205 – stranica

Nakladnik : Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

Tisak: Gipa d.o.o.- Zagreb

Naklada : 500 primjeraka

Pavle Goranović

Tin Ujević i Crna Gora

373 – stranica

Nakladnik: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske – Zagreb

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

Tisak: Skaner studio – Zagreb

Naklada : 1000 primjeraka

GODINA 2009.

 

Miloš Milošević

Za ruke se držimo

148 – stranica

Nakladnik: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske – Zagreb

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

Tisak: Grafomark d.o.o. – Zagreb

Naklada: 500 primjeraka

Antun – Tonko Tomić

Dobrota

Povijesnica Bokeljskog pomorstva

Pomorska i kulturna povijest Dobrote XVI-XX st.

318 – stranica

Nakladnik: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

Tisak: DPC, Podgorica – Grafotisak

Naklada : 1000 primjeraka

GODINA 2010.

 Andrija Petković

 Bokeljka

Pjesmarica

62 stranice

Nakladnik: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

Tisak: Biro konto- Herceg Novi

Naklada: 500 primjeraka

GODINA  2011

Željko Brguljan

Pomorstvo Boke kotorske na slikama Bazija Ivankovića

231 Stranica

Nakladnik:  Hrvatska bratovština “Bokeljska mornarica       809”,

Zagreb

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, Kotor

Tisak: Intergrafika – Zagreb

Naklada : 1000 primjeraka

Dario Musić   Miroslav Ulčar

Slikom kroz prošlost

Boka kotorska i Crnogorsko primorje na starim razglednicama 1890-1940

Nakladnik: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske – Zagreb

383 stranica

Tisak: DPC,Podgorica –Grafotisak

Naklada: 700 primjeraka

  

Marie Carmelite Zibilich

Sudbonosno putovanje / Destiny’s Journey

Nakladnik: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor

198 Stranica

Tisak: DPC,Podgorica

Naklada: (hrvatski) 100 + (engleski) 100 primjeraka

Osim gore navedenih knjiga  tiska se  i ”HRVATSKI GLASNIK” Glasilo Hrvata Crne Gore . Prvi broj je izašao  u veljači 2003. godine. Časopis se tiska kao mjesečnik.  Neredovit  dotok financijskih sredstava više puta je uslovio kašnjenje tiskanja časopisa.

Distribuira se u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji, nekim zemljama Europe, Amerike do Australije.

Priredio:  Dario Musić (HGDCG)

Komentari isključeni za Nakladništvo
%d blogeri kao ovaj: