Upravni odbor 2015.g.-2019.g.

26. travnja 2015. godine održana je u Kotoru 14. izborna Skupština HGDCG na kojoj su izabrani novi članovi Upravnog odbora: Mario Brguljan, Dijana Milošević, Vivijan Vuksanović, Danijela Vulović, Ivo Brajak, Slavko Dabinović i Tijana Petrović.

Na  konstitutivnoj sjednici novoizabranog Upravnog odbora HGDCG koja je održana 8.svibnja 2015. godine odabrani su predsjednik, podpredsjednik i tajnik Upravnog odbora. Za novog predsjednika Upravnog odbora HGDCG jednoglasno je izabran Mario Brguljan na mandat od 4 godine. Za podpredsjednika Društva izabrana je Dijana Milošević, a za tajnika Društva Vivijan Vuksanović.

Novi članovi Upravnog odbora:

Mario Brguljan – predsjednik HGDCG

Dijana Milošević – dopredsjednica HGDCG

Vivijan Vuksanović – tajnica HGDCG

Danijela Vulović – član

Ivo Brajak – član

Slavko Dabinović – član

Tijana Petrović – član

544612_733083873383210_748023688_n Mario Brguljan, rođen je 18.01.1957. godine u Kotoru. Završio je srednju školu i dvije godine fakulteta za sanitarnog ekološkog inženjera. Zaposlen je u firmi „Visan CG“ na funkciji komercijalnog direktora. Dugogodišnji vaterpolo sudija, član je stručnog savjeta VPS CG i predsjednik je Svjetske sudačke Vaterpolo asocijacije. Član je UO HGD CG Podružnice Kotor. Dobitnik je Novembarske nagrade Opštine Kotor za 2009. godinu i više drugih sportskih nagrada. Oženjen je i ima dva sina koji su vrsni vaterpolisti i članovi HGD CG.

 Dijana Milošević, rođena 30.08.1961. godine u Kotoru. Gimnaziju je završila u Kotoru, a Prirodno matematički fakultet u Beogradu. Zaposlena kao profesor matematike u osnovnoj školi “Narodni heroj Savo Ilić” u Dobroti i vrši funkciju pomoćnika ravnatelja. Bavi se dramskim spisateljstvom, informatikom i računalstvom. Aktivna je članica HGD CG -Kotor i voditeljica amaterskog kazališta HGDCG “Petar Tomas”. Član je HGI od osnutka i HNV od 2013.g. Govori engleski jezik. Majka je troje djece.

Vivijan Vuksanović, rođena je 06.07.1964. u Kotoru. Srednju građevinsku školu završila je u Splitu, višu građevinsku školu u Zagrebu. Član  HGD CG od samog osnutka Podružnice Tivat. Radila je u građevinarstvu, u firmi “Daplast” i “PIM”, preduzeću “Bokamont” u  komercijali, a od 2004.god. stalno zaposlena kao administrativna radnica u Hrvatskom građanskom društvu Kotor. Majka je jednog djeteta.

 Danijela Vulović, rođena je 13.04.1979. godine u Kotoru. Završila je gimnaziju, fakultet za pomorstvo, pomorski menadžment – smjer Luke, u Kotoru i nižu muzičku školu. Radila je kao direktorica pomorske agencije „Adriamar consulting and shipping“ u Kotoru, a sada obnaša funkciju tajnice VPS CG. Govori engleski i talijanski jezik. Član je UO HGD CG. Udata je i ima dvoje djece.

323154_10200205865248448_725893731_o Tijana Petrović, rođena je 26.09.1977. godine u Kotoru. Završila je gimnaziju u Kotoru i višu školu na fakultetu za turizam i ugostiteljstvo u Kotoru i stekla zvanje ekonomist turističke struke. Radi kao generalna tajnica VK „Primorac“. Urednica je časopisa „Hrvatski glasnik“. Govori engleski i talijanski.

IVO Ivo Brajak, rođen je 11.06.1982. godine u Kotoru. Završio je gimnaziju u Kotoru i srednju muzičku školu. Diplomirao je na glazbenoj akademiji sveučilišta u Splitu. Zaposlen je kao profesor teoretske nastave u muzičkoj školi u Tivtu. Voditelj je škole mandoline i mandolinskog orkestra HGD CG „Tripo Tomas“.

Slavko Slavko Dabinović, rođen je u Kotoru 14.10.1951. godine. Završio je gimnaziju i nižu muzičku školu u Kotoru, a studirao na fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu i pohađao vanjsku trgovinu u Dubrovniku. Na fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru stekao je zvanje bachelor u turizmu. Veoma je aktivan u društvenom životu grada Kotora. Član je klape „Bokeljski mornari“, katedralnog zbora sv. Tripuna i zbora sv. Mateja. Radi u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru na mjestu bibliotekara. Bio je urednik mnogih stručnih izdanja i autor više izložbi.  Član je uređivačkog odbora periodike „Bokeški ljetopis“, dugogodišnji član Nadzornog odbora HGD CG.

Komentari isključeni za Upravni odbor 2015.g.-2019.g.
%d blogeri kao ovaj: