16. Skupština HGD CG u petak 27. listopada

HGD Kotor sjedište

HGD Kotor sjedište – Pjaca od muzeja 361 Kotor

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore  – Kotor  organizira godišnju Skupštinu u  koncertnoj dvorani muzičke škole “Vida Matjan” –  crkva Sv. Duha u Kotoru  u petak 27. listopada 2017. god sa početkom u 18 sati .

Na osnovu Statuta Društva  Skupština se održava svake godine, a svake četvrte godine je izborna. Na izbornim Skupštinama se biraju organi upravljanja-Upravni i Nadzorni odbor i predsjednik Društva.

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore  osnovano je 2001. godine. Do sada je bilo četiri predsjednika: Prvi predsjednik je bio Tripo Schubert, pa dr  Ivan  Ilić, zatim Mirko Vičević i aktuelni predsjednik Marijo Brguljan.

hgd

Ovogodišnja je radna Skupština i šesnaesta je  po redu.

Prisutnost na Skupštini se ostvaruje po delegatskom principu. Od aktivnog dijela članstva, kojega trenutno ima 610, na Skupštini se poziva 10%, tj 61 delegat. Skupština može punopravno odlučivati ako prisustvuje 50% +1 delagat. Pozvani su delegati iz Podgorice, Bara, Tivta, Herceg Novog i Kotora.

Na dnevnom redu  su slijedeća pitanja: Izvještaj o radu Društva i finansijskom poslovanju u 2016. godini; Izvještaj o realizovanim aktivnostima u 2017. godini do održavanja Skupštine i plan aktivnosti do kraja godine; Plan aktivnosti i finansijska projekcija za 2018. godinu.

Po završetku rada Skupština u istoj dvorani  HKD “ Tomislav” će održati koncert pod nazivom “Samo more nosim ja u duši”.

Postano u Naslovnica, Uncategorized. Komentari isključeni za 16. Skupština HGD CG u petak 27. listopada
%d blogeri kao ovaj: