Predstavnici HGDCG pozvani na svečani prijem u Plavom dvorcu povodom Dana državnosti

DAN DRŽ 2015

U Crnoj Gori, 13. srpnja, obilježen je Dan državnosti, u znak sjećanja na 13. srpnja 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. godine kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma.

Povodom obilježavanja Dana državnosti predsjednik države Filip Vujanović priredio je 12. srpnja svečani prijem u Plavom dvorcu na Cetinju.

Na sve­ča­ni pri­jem po­zva­ni su pred­stav­ni­ci po­li­tič­kog, na­uč­nog, kul­tur­nog, pri­vred­nog i sport­skog ži­vo­ta Cr­ne Go­re, na­rod­ni he­ro­ji i ra­ni­ji naj­vi­ši dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri, kao i pred­stav­ni­ci di­plo­mat­skog ko­ra i vi­so­ki zva­nič­ni­ci me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja i in­sti­tu­ci­ja.
Među pozvanim zvanicama prijemu su nazočili i predstavnici Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Tripo Schubert i Tijana Petrović.

Predsjednik Vujanović pozdravio je prisutne i pozdravnim govorom čestitao Dan državnosti:

”Sva naša vjekovna dostignuća, sve velike datume naše istorije nadvisio je veličanstveni 13. jul – Dan državnosti Crne Gore. Dan koji je sjedinio dva 13-ta jula – onaj iz 1878 kada je Crna Gora postala međunarodno priznata država i iz 1941. godine kada je opštenarodnim antifašističkim ustankom postala grandiozni primjer slobodarstva na koji ćemo zauvijek biti ponosni. Veličina 13. jula nas obavezuje na trajno poštovanje ali i na posvećenost, na njegovim temeljima, razvoju Crne Gore”, kazao je predsjednik Vujanović i naglasio da to dugujemo velikanima četiri crnogorske dinastije i svima onima koji su kroz brojna iskušenja – u gotovo milenijumu borbe za slobodu i državu – utkali sebe u najplemenitija ostvarenja.

 

Postano u Suradnja i posjete. Komentari isključeni za Predstavnici HGDCG pozvani na svečani prijem u Plavom dvorcu povodom Dana državnosti
%d blogeri kao ovaj: