Urednici Hrvatskoga glasnika na tribini „Granice identiteta/ identitet granice“

???????????????????????????????

Proteklih dana  Hrvatsko nacionalno vijeće posjetili su Željko Rutović, pomoćnik crnogorskog ministra kulture za medije i direktor Direktorijata za medije pri Ministarstvu kulture Crne Gore i Mirko Sebić, glavni urednik  respektabilnog vojvođanskog časopisa za kulturu „ Nova misao“ .

Povod razgovora s predsjednikom HNV-a, Zvonimirom Dekovićem, ideja je o  predstavljanju spomenutog časopisa i ekstenziviranje samoga sadržaja časopisa  temama relevantnim za kulturnu suradnju Vojvodine i Boke kotorske, odnosno Crne Gore.

Prezentacija časopisa za suvremenu kulturu Vojvodine „Nova misao“, nikako svedena na puko prepričavanje sadržaja,  već na multimedijsku  prezentaciju,reprodukciju naslovnica i diskusiju, održat će se u Tivtu, 29. travnja,  u Centru za kulturu Tivat. Tom će se prilikom predstaviti i „Hrvatski glasnik“, glasilo Hrvata Crne Gore .

Večer će biti održana pod sloganom „Granice identiteta/ identitet granice“, koji predstavlja  dio širega tematskog korpusa „  Naša mjesta-  geografija sjećanja i zaborava“ , a bazirana je na identitetskom i sadržajnom ukrštanju, preplitanju i „ otvaranju“  kulturnih  točaka koje  imaju „problem“ granice i identiteta , u ovom slučaju Vojvodine i Boke, odnosno Crnogorskog primorja.

Na tribini će, uz gospodu Sebića i Rutovića, sudjelovati i urednici „Hrvatskoga glasnika“.

Mirko Sebić (1962.)  urednik je , novinar, kritički  pisac i esejist. Bavi se filozofijom medija, studijama kulture i socijalnom kritikom. Od 1988. godine uređivao je više časopisa i specijaliziranih revija. Objavio je više od 400 tekstova različitih žanrova u brojnim publikacijama u Srbiji i regiji. Autor  je više znanstvenih radova iz područja filozofije medija, a sudjelovao je i na međunarodnim skupovima o medijskim temama. Glavni je i odgovorni urednik časopisa za suvremenu kulturu Vojvodine „Nova misao“. Godine 2007. objavio je knjigu eseja „ Hotel Panonija“ .

Željko Rutović bavi se publicističkim radom u području teorije i kulture medija. Radovi su mu objavljivani  u časopisima “Matica”, “Sociološka luča”, “ARS”, “Medijski dijalozi”, “Medijska politika” i  “LINK” (Novi Sad).  U više je navrata   bio i recenzent  više medijskih publikacija.  Objavio je tri knjige: „Estetika dijaloga“, „Note populizma“ i „Tolerancija i arogancija“.  Doktorant je socioloških nauka.

A.V.

scan16 Glasnik 105 glasnik 103,104

Postano u Uncategorized. Komentari isključeni za Urednici Hrvatskoga glasnika na tribini „Granice identiteta/ identitet granice“
%d blogeri kao ovaj: