Europska konvencija za manjinske jezike

Crna Gora je 2006. godine ratifikovala Europsku konvenciju za manjinske jezike Savjeta Europe. Sprovođenje ove Konvencije prati i ocijenjuje Komitet eksperata Konvencije i podnosi izvješće Savjetu Europe svake tri godine.
Predstavnici našeg Društva, Tijana Petrović, član UO časopisa Hrvatski Glasnik, i Dijana Milošević, član UO HGD CG, prisustvovali su razgovorima sa delegacijom Komiteta Europe i prenijeli naše stavove u svezi primjene Zakona o manjinskim pravima i slobodama u domenu jezika, informiranosti i financiranja aktivnosti vezanih za tu oblast.
%d blogeri kao ovaj: