Igre bez granica Fonda za manjine

Fond bi zasigurno inspirirao Držića:
HNK u Kotoru 2008, projekt HGDCG
Fond za manjine ponovo je podijelio novac po svojim “zakonima”. Nije nas iznenadila nezakonita i netransparentna raspodjela, o tome govorimo već tri godine. Zato smo, dok su se mnogi još čudili, odmah reagirali i tražili poništenje odluke. Ovoga puta nitko nam se nije smijao. Potpora institucija, uglednih pojedinaca i javnosti skoro da je bila jednoglasna. Prenosimo tekst iz novog broja Hrvatskog glasnika.

Fond za manjine Crne Gore raspodijelio je sredstva za 2010. godinu, ukupno 850.000 eura. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, KZU Napredak Gornja Lastva i brojne ugledne udruge i pojedinci iz Crne Gore pridružili su se Inicijativi mladih za ljudska prava i zatražili da Skupština poništi ovu Odluku.
„U zahtjevu upućenom Skupštini i Ministarstvu manjina zatražili smo da se pokrene postupak kojim bi se poništila odluka Upravnog odbora Fonda za manjine i pokrenuo transparentan postupak razmatranja projekata, po odredbama novog Zakona koji kao kriterije predviđa kvalitetu projekta i relevantnost organizacije“, kazao je predsjednik HGDCG prim. dr Ivan Ilić i dodao, u izjavi koju su prenijeli svi crnogorski mediji, da već treću godinu pojedinci u UO Fonda, bez stručne komisije i nadzora, raspodjeljuju pare poreskih obveznika Crne Gore.
„Na nepravilnosti u radu Fonda ukazivali smo u našem Hrvatskom glasniku 2008. i 2009. godine, a u više navrata o tome govorili prigodom naših susreta sa predstavnicima državnih institucija“, naglasio je Ilić.

Projekt HGDCG: Mesić odlikovao dr. Miloševića, Kotor 2008.

Od osnutka Fonda za projekte manjinskih zajednica raspodijeljeno je 1.950.247 eura. HGDCG je dobilo ukupno, za tri godine, 5.300 eura.

” Sredstva su dobili uglavnom pojedinci koji politički razmišljaju kao članovi UO iz pojedinih manjinskih zajednica. Taj podatak neminovno ukazuje na potrebu da se odluka poništi, raspiše natječaj za raspodjelu po odredbama novog Zakona i izabere novi UO koji će raspolagati proračunskim sredstvima na odgovoran način“, izjavio je za Hrvatski glasnik koordinator YIHR Milan Radović, koji ocjenjuje da je neophodno u korijenu mijenjati zakonska rješenja koja se tiču rada Fonda za manjine, ali i kontrolirati financijski rad te institucije. “Osnovni posao treba da vrši svakako Državna revizorska intitucija. Fond za manjine nije razvio monitoring praćenja i evaluacije projekata, tako da do sada oni koji su dobijali sredstva mogli su da rade sa njima bukvalno šta hoće “.
Za poništenje Odluke političku volju su iskazali skoro svih zastupnici crnogorskog parlamenta, ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinosha, a kancelarija Savjeta Europe kritizirala je ovakvu raspodjelu.

Projekt HGDCG: Ljetovanje djece u Zagrebu

Skandalozna raspodjela
Istovremeno dok su se svi crnogorski mediji, političari, ugledni pojedinci i institucije bavili “skandaloznom” raspodjelom sredstava, iz Fonda za manjine stigao je poziv da naši predstavnici, nositelji projekata “Sentimentalni putokazi u prošlost – Boka Kotorska na starim razglednicama 1890-1940” koji je dobio 1500 eura (HGDCG) i “Tradicijska i suvremena kultura i identit Hrvata u Boki Kotorskoj”, koji je dobio 1000 eura (KZU Napredak Gornja Lastva), dođu na potpisivanje Ugovora. ” Prihvaćanjem ovih sredstava ne želimo dati legitimitet nepravednoj raspodjeli. Pitamo se do kada će Fond za manjine biti nedodirljiv i imun na kritičke osvrte uglednih pojedinaca, institicija, nevladinih organizacija, te “nepodobnih” predstavnika manjina”, stoji u zajedničkom priopćenju za javnost.

Neposredno nakon toga, YIHR je podnijela prijavu Komisiji za utvrđivanje konflikta interesa.
“Raspodjela je bila skandalozno organizirana, zbog toga smo podnijeli prijavu. Smatramo da je prekršen Zakon o sprječavanju sukoba interesa, te tražimo da Komisija ispita činjenice i donese odluku u skladu sa Zakonom”, kazao nam je koordinator Milan Radović.

U prijavi su navedeni članovi Upravnog odbora Fonda za manjine: Šukrija Cikotić – predstavnik Bošnjačkog vijeća, Musa Đoka – predstavnik Albanskog vijeća, dr. Avdul Kurpejović – predstavnik Muslimanskog vijeća, dr. Miroslav Marić – predstavnik Hrvatskog vijeća, Muhamed Uković – predstavnik Romskog vijeća, dr. Momčilo Vuksanović – predstavnik Srpskog vijeća.

U prijavi, među ostalim, stoji: ” Pomenuti funkcioneri su prekršili Zakon prilikom dijeljenja sredstava Fonda za manjine tako što su sredstva dodijelili nacionalnim savjetima kojima i sami pripadaju, njima rukovode ili pak NVO-ima u čijim su upravljačkim strukturama. Tako su prekršili član Zakona koji glasi: Javni funkcioner je dužan da javnu funkciju vrši na način da javni interes ne podredi privatnom, kao i da ne izazove sukob interesa. Sukob interesa postoji kad privatni interes javnog funkcionera utiče ili može uticati na nepristrasnost javnog funkcionera u vršenju javne funkcije. Predlažemo da Komisija utvrdi da pomenuti javni funkcioneri krše Zakon i podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog nezakonitog obavljanja funkcije i kršenja člana 2 Zakona o sprečavanju sukoba interesa.”

HGDCG je dobitnik nagrade Grada Kotora

Vanzemaljska institucija
Osnivač Fonda za manjine je Skupština Crne Gore, koja imenuje i razrješava članove Upravnog odbora Fonda, ali ne daje saglasnost na proračun i raspodjelu. U Statutu se ne pominje nijedan drugi organ osim Skupštine, pa zato Ministarstvo za manjine s pravom tvrdi da nema veze sa Fondom. Otprilike – Fond je vanzemaljsko tijelo koje, prema afinitetima pojedinaca u Upravnom odboru, dijeli pare iz državnog proračuna. Opredijeljena sredstva su unaprijed procentualno raspoređena prema veličini manjinskih zajednica, bez obzira na broj i kvalitetu projekata. Po toj računici, najveći dio te sume pripada Srpskom vijeću koji predstavlja 32 postotka stanovništva Crne Gore ( u raspodjeli to je 64 postotka). Nakon njih najviše novca dobija Bošnjačko nacionalno vijeće koji zastupa 7,77 postotka stanovništva, pa nacionalna vijeća Albanaca, Muslimana, Hrvata i Roma.

Projekt HGDCG: Bokeljska priča u Omišu, 2008.

2008. godina
Za 2008. godinu je opredijeljeno 1.000.000,00 eura. S obzirom na kašnjenje s početkom rada Fonda, odobreno je svega 450.000,00 eura za raspodjelu. Polovica od tih sredstava je ravnomjerno podijeljena na šest vijeća za tzv. hladni pogon, a odlučeno je da se ostatak novca, točnije 200. 247,58 eura, putem natječaja raspodijeli na osnovi dostavljenih projekata. Na osnovu ranije dogovorenog kriterija o procentualnoj zastupljenosti, najviše je dobila srpska zajednica, 120. 000 eura, a najmanje hrvatska – 4.400 eura. Dodatnih 5. 500 eura Hrvatima je dodijelilo iz svojih sredstava Srpsko vijeće.

Predsjednik Upravnog odbora Fonda dr. Miroslav Marić Bokeljskoj mornarici – podružnica u Herceg Novom – dodijelio je 4.400 eura i Dux Croatorum – 3.000 eura. To ne bi bilo čudno da Marić u tom času nije obavljao dužnosti predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća, predsjednika Bokeljske mornarice u Herceg Novom i člana Upravnog Odbora Dux Croatorum!

Dani Zagreba u Podgorici, 2006.

2009. godina
UO Fonda za manjine raspodijelio 900.000. eura. Srpski savjet Odlukom dobio 572.580, ali je sebi podijelio manje – 523.080 eura. Prema dobroj volji predsjednika Momčila Vuksanovića koji je iz dijela namijenjenog srpskoj zajednici davao ostalim manjinama, projektima hrvatske zajednice u Crnoj Gori umjesto Odlukom predviđenih 19.800 pripalo je ukupno 48.630 eura.

Marić je podnio neopozivu ostavku na funkciju predsjednika HNV iz ličnih razloga, dok je dužnost predsjednika Upravnog odbora Fonda za manjine zadržao. Te je godine odlučio da Dux Croatorum dobije 9.000 eura, HKP Ljudevit Gaj 6.000 eura, Hrvatska krovna zajednica 9.000 eura, NVO Herceg Stjepan Kosača 10.000 eura, NVO Bokeljska Mornarica- Herceg Novi 2.000 eura, NVO Ivan Mažuranić Podgorica 3.330 eura, Sportski gimnastički klub Soko 1910 iz Herceg Novog sa 3.500 eura.

U međuvremenu, Marić je otišao sa dužnosti predsjednika Bokeljske mornarice u Herceg Novom (na koju se ponovo vratio 2010). Međutim, i dalje je član Upravnog Odbora krovne udruge Dux Croatorum, član Predsjedništva i Središnjeg odbora Hrvatske građanske inicijative i predsjednik udruge Herceg Stjepan Kosača. Zvonimir Deković i Mato Krstović su također visoki dužnosnici stranke HGI, a Deković u ovoj raspodjeli zastupa dvije NVO! Ilija Bijelić također zastupa dvije NVO – Ivan Mažuranić iz Podgorice, ali je tamo postavio odgovorno lice Marka Ćulafića, i hercegnovski NVO SOKO 1910.”

Slika o nama otišla u svijet: Dubrovnik 2007.
Bokeljska priča, projekt HGDCG

2010. godina
UO Fonda za manjine raspodijelio je 850.000. eura. Od toga, 517. 600 pripalo je Srpskom vijeću. NVO “Društvo za ravnopravnost i toleranciju” za srpske elektronske i pisane medije dobilo je 300. 000 eura. Svuda se pojavljuje ime Momčila Vuksanovića, predsjednika srpskog vijeća i člana Upravnog odbora spomenute NVO formirane isključivo zato što Vijeće nije moglo biti osnivač medija. Odluku o dodjeli novca donio je sam Vuksanović, iako tvrdi da je samo jedan od 15 članova Upravnog odbora Fonda, i da nije mogao utjecati kako će se dodjeljivati novac.

Hrvatskoj zajednici pripalo je 35.720. podijeljenih na sljedeći način:

Dux Croatorum 1000 eura, Dux Croatorum i Radio DUX 11.000 eura

Dux Croatorum i Ljudevit Gaj 1.300 eura, NVO Ivan Mažuranić Podgorica za Izdavanje reprinta Parčićev glagoljski Misal 9.250 eura,

NVO Herceg Stjepan Kosača 8.600 eura, NVO Josip Juraj Štrosmajer 1.570 eura. Ukupno: 32.720. eura.

NVO koje imaju zapaženo dugogodišnje djelovanje dobivaju mrvice sa stola: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore 1500 eura, KZU Napredak Gornja Lastva 1000 eura, a Glazbeno prosvjetno društvo Tivat simboličnih 500 eura.

Stijeg HGDCG u procesiji, Tripundanske svečanosti, Kotor

Predsjednik Upravnog odbora Fonda za manjine Miroslav Marić i danas je član Predsjedništva i Središnjeg odbora Hrvatske građanske inicijative (nigdje nije objavljeno njegovo isključenje, o kojem neslužbeno doznajemo), predsjednik Bokeljske mornarice Herceg Novi, osnivač i član Upravnog odbora Dux Croatorum i urduge Herceg Stjepan Kosača, a ostaće upamćen u povijesti i kao prvi predsjednik HNV.

U jednoj od izjava za medije on je kazao da je Odbor za manjine svakom sudioniku i autoru projekta koji nije dobio novac iz Fonda uputio pismeno objašnjenje.

U HGDCG takvo objašnjenje nije stiglo.

Tamara Popović

%d blogeri kao ovaj: